steak jamur

Dilihat dengan mata telanjang, steak jamur ini mirip daging sapi yang dibakar. Bentuknya bulal, wamanya kemerahan, dan terdapat guratan bekas panggangan di permukaannya.Bila dipotong dan dibelah, terdapat serat seperti serat daging. Tapi, bila diperhatikan lebih saksama, serat daging itu sebenamya adalah potongan jamur tiram.